FS Bukovina Nová Ľubovňa

Folklórny súbor BUKOVINA Nová Ľubovňa

- folklórny súbor vznikol vo februári 1994 v Novej Ľubovni

- vedúcou a choreografkou súboru bola Anna Konkoľová

- v roku 1995 mal súbor 26 aktívnych členov, v tomto roku bol natočený aj videozáznam pri príležitosti 1 výročia súboru v Skanzene v Starej Ľubovni

Ako sa píše v úvode vidoozáznamu: Súbor Bukovina sa zameriava na voľné spracovanie materiálu z celého Slovenska. Cieľom je hlavne vytvoriť príjemnú atmosféru a priame folklórne puto medzi účinkújúcim a divákom. Ľudovú hudbu vedie predník Jozef Valigurský.